Skip to content
Yazı Renkleri
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Tarihçe
Tarihçe
Genel Tarihçe
Tarihçe İlçe topraklarına Türkler 12.yy dan itibaren gelip yerleşmeye başlamışlardır. Kale Köyündeki eski kale Türklerin yöredeki eseridir. 1461 yılında Osmanlı hâkimiyetine göre Mesudiye 1858 yılında ilçe olmuştur. 1933 yılında ise Ordu iline bağlanmıştır
 
Köyümüzde Yaşamış Olan Eski Uygarlıklar
Mesudiye ve yöresinde M.Ö.3000 yıllarında yaşam olduğu Konacık, Yeşilce yöresindeki tarihi höyüklerden anlaşılmaktadır. M.Ö bölgede Etiler, Sümerler, Persler,  Pantus krallığı egemenlik kurmuşlar ve bilge Türklerden önce Roma Bizans hakimiyetine geçmiştir.
Türkler bölgeye 1070 Malazgirt savaşından sonra yoğun olarak göçmüşler, Niksar merkezli Türk Danişment Devleti Bülge’de egemen olmuştur. Bir Çepni Türkmen boyu olan Hacı Emiroğulları1313 tarihinde Mesudiye ve yöresine yerleşmiş, bölgede egemenlik kurmuştur. 1427 tarihinde bölge Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Mesudiye ve yöresinde bu dönemde Türk
Müslüman halk ile Hristiyan haklar yan yana ayrı köy ve mahallerde yaşamışlar, Hıristiyanlar el sanatlarında, madencilikte, ticarette ilerlemişlerdir. Türkler ise daha çok göçer olduklarından yaylalarda, köylerinde hayvancılıkla geçinmişlerdir.
Kazamızın eski adları.. Milet, Milas, Melet, Hamidiye, Mesudiye olmuştur. Şebinkarahisar,Trabzon,Sivas ve en son 1933 tarihinde Ordu İline bağlanmıştır.
 
Köyümüzün Oluşumu
Köyümüz Beyseki ve yöresi Anadolu Selçuklu Devleti yıkılınca 1071-1170 tarihleri arasında Niksar’da kurulu Danişment Türk Beyli’ği egemenliğinde idi. 1313 tarihlerinde bölgede bulunan Çepni Türkmenleri Hacı Emiroğlu Beyliğini kurdu ve bu beylik bu topraklara egemen oldu. Bu dönemde Beyseki’nin bugünkü yeri ormanlık bir alan iken asıl yerleşim yeri Öteköy Tepe üstünde olduğu ve burada ise hırıstiyanların oturduğu  gavur mezarlığı, Bedelos tarlası gibi ecnebi isimlerden de anlaşılmaktadır. 1700 yılı sonu -1800 yılı başında Cimemiye gelip yerleşen ve bir bölük askeri olan ÇAKIRAĞA zamanla Beseküsü denen Arazi ve yaylasına da hükmederek Köyü Cimemi’den Çakıroğulları, Tanuhoğulları, Diğeroğulları ile birlikte, Beysekinin bugünkü yerine taşımış , ilk evini bugünkü caminin bahçesine yapmışlardır.
Zarakoloğulları ZARADAN - Dervişoğulları PİLAZ(ABDAL)kazasından – Mıcık – Ceren - Nebiler iç güveysi olarak Köye yerleşmişler. Karababa köyden eski bir yerleşim yeridir.
 
Köyümüzün Eski Adı ve Anlamı
Köyümüzün bugünkü yeri 1300-1700 Yıllarında ormanlık bir alan iken Danişment Beyleri ve Hacı Emir Beylerinin at koşturduğu, at sektirdiği, avlandıkları bir yer iken Beyin at sektirdiği bu yere Beyin Sekisi (Be seküsü)denmiştir. Bu isim köyü kuran Çakırağa döneminde ise Beyseki olmuştur. Osmanlı arşiv kayıtlarında Köyün Kurucusu Çakir ül Ağa (Beseküsü) olarak geçmekte ve Mesudiye gazetesinde bu durum farsca yayınlanmıştır.
 
Köydeki İlkler
Köyümüzde ilk Mesudiye Müftüsü Çakıroğlu Sadullah Efendidir.
Medrese köyümüzde ilk bu dönemde açılmıştır.
İkinci Müftü Çakıroğlu Mustafa Efendi’dir.
Köyümüzden İlk subaylar Çakıroğlu Şamil Efendi ve Şevket Efendi’lerdir.
Köyümüzün ilk muhtarı Molla Musa’dır.
Köyümüzün İlk esnafı ve ilk muhtarı Çakıroğlu Teyfik Özer’dir.
Termeye ilk göç 1920 li yıllarda olmuştur.
Çil Ahmet ilk Yemende 7 yıl askerlik yapmıştır.
Köyümüzden birinci dünya savaşı ve kurtuluş savaşında 93 kişi asker olmuştur.
Köyümüze ilkokul ilk 1955 tarihinde Muhtarımız Asim Hıdırlar zamanında yapılmıştır.
İlk öğretmenimiz Dursun Hıdırlar’dır.
İlk Köy yangını 1935 tarihindedir.
Köyümüzün ilk kasaba yolu, elektriği, köprüsü, Atatürk Heykeli Muhtar Hüseyin Mert zamanında yapılmıştır.
Yeni Camisi Muhtar Celal Özer zamanında yapılmıştır.
Köy konağı ve yayla yolu ve evlere su .. Muhtar Hamit Hıdırlar,
Muzamana yolu , Köyün kadastrosu ilk Kasım yılmaz zamanında yapılmış bu hizmetlere İsmail Karakay başkanlığında Beyseki Köyü Derneği öncülük etmiştir.
 
Osmanlı Döneminde Köyün Durumu
Bu dönemde Osmanlı savaşlarda yenilerek zayıflamış, kendisi sömürgeleşmiş, maliyesi bozuldukça köylünün vergisi arttırılmıştır. Aşar vergisi, köylünün malından ve ürününden alınmıştır. Üç beş ailenin dışında köylümüz fakir ve ırgat durumundadır. Eytim olarak medrese vardır ve o günün mollaları bu okulda okumuşlardır. Köylümüz, mevsimlik işçi olarak Terme Ovalarında fakirlikten ırgatlık yapmıştır. Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşı yıllarında köyün erkeklerinin tamamına yakını askere alınmış, ekonomik ve sosyal yaşamda kadın tek başına mücadele etmiştir. Osmanlı döneminde ekonomi, sanatkarlık ecnebilerin elindedir, müslüman halkın çoğu fakir ve ağaların ırgatı durumundadır. Her köyde üç, beş ailenin durumu iyidir. Fakirlik ancak Atatürk’ün devrimleri sonucu büyük kent ve kasabalarda kurulan fabrikalara gelip çalışan köylülerimizce yenilmiş, köylümüz özgürleşerek kentli olmuş, sosyal güvenceye kavuşmuştur. Bu nedenle köylü milletin efendisidir diyen önderimiz ATATÜRK’E minnet borcumuz vardır.
 
Cumhuriyet Döneminde Köyün Durumu
Osmanlı Devleti batının gelişen bilim ve tekniği karşısında, sömürgeleşerek 1911-12 Balkan harbi-1914-1918 Birinci Dünya Savaşında yenilerek sömürgeci güçlerin işgaline uğramıştır. Türk aydınlanma devriminin öncüleri ''Mustafa Kemal ve Arkadaşları 1919 tarihinde Samsuna çıkarak Türk Ulusal Kurtuluş savaşını başlatırlar. Atatürk’ün üstün stratejisi ile millet ordulaşır, emperyalizm Anadolu’da yenilir, Lozan Anlaşması ile Türkiye bağımsız egemen bir devlet olur, sömürgecilik tasfiye edilir. Peş peşe yapılan çağdaş devrimler, kurulan yeni fabrikalar, demiryolları, kara yolları, limanlar, maden işletmeleri, bankaları ile millet yeniden dirilir, çağdaşlaşır, güçlenir. Beyseki’de köylümüz Osmanlı fakiri, ırgat durumunda iken ATATÜRK döneminde İstanbul’da kurulan Deri Kundura, Cam,Tekel gibi fabrikalarda çalışarak, esnaf ve ticarete girerek geleceğini kurtarrmıştır. Cumhuriyetle birlikte Köylümüz özgürleşerek çağdaş bir toplum oluşturmuştur. Bu nedenle Köylümüz ATATÜRK’ün heykelini Köy meydanına dikmiştir.
 

Tarihçe

Genel Tarihçe
Tarihçe İlçe topraklarına Türkler 12.yy dan itibaren gelip yerleşmeye başlamışlardır. Kale Köyündeki eski kale Türklerin yöredeki eseridir. 1461 yılında Osmanlı hâkimiyetine göre Mesudiye 1858 yılında ilçe olmuştur. 1933 yılında ise Ordu iline bağlanmıştır
 
Köyümüzde Yaşamış Olan Eski Uygarlıklar
Mesudiye ve yöresinde M.Ö.3000 yıllarında yaşam olduğu Konacık, Yeşilce yöresindeki tarihi höyüklerden anlaşılmaktadır. M.Ö bölgede Etiler, Sümerler, Persler,  Pantus krallığı egemenlik kurmuşlar ve bilge Türklerden önce Roma Bizans hakimiyetine geçmiştir.
Türkler bölgeye 1070 Malazgirt savaşından sonra yoğun olarak göçmüşler, Niksar merkezli Türk Danişment Devleti Bülge’de egemen olmuştur. Bir Çepni Türkmen boyu olan Hacı Emiroğulları1313 tarihinde Mesudiye ve yöresine yerleşmiş, bölgede egemenlik kurmuştur. 1427 tarihinde bölge Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Mesudiye ve yöresinde bu dönemde Türk
Müslüman halk ile Hristiyan haklar yan yana ayrı köy ve mahallerde yaşamışlar, Hıristiyanlar el sanatlarında, madencilikte, ticarette ilerlemişlerdir. Türkler ise daha çok göçer olduklarından yaylalarda, köylerinde hayvancılıkla geçinmişlerdir.
Kazamızın eski adları.. Milet, Milas, Melet, Hamidiye, Mesudiye olmuştur. Şebinkarahisar,Trabzon,Sivas ve en son 1933 tarihinde Ordu İline bağlanmıştır.
 
Köyümüzün Oluşumu
Köyümüz Beyseki ve yöresi Anadolu Selçuklu Devleti yıkılınca 1071-1170 tarihleri arasında Niksar’da kurulu Danişment Türk Beyli’ği egemenliğinde idi. 1313 tarihlerinde bölgede bulunan Çepni Türkmenleri Hacı Emiroğlu Beyliğini kurdu ve bu beylik bu topraklara egemen oldu. Bu dönemde Beyseki’nin bugünkü yeri ormanlık bir alan iken asıl yerleşim yeri Öteköy Tepe üstünde olduğu ve burada ise hırıstiyanların oturduğu  gavur mezarlığı, Bedelos tarlası gibi ecnebi isimlerden de anlaşılmaktadır. 1700 yılı sonu -1800 yılı başında Cimemiye gelip yerleşen ve bir bölük askeri olan ÇAKIRAĞA zamanla Beseküsü denen Arazi ve yaylasına da hükmederek Köyü Cimemi’den Çakıroğulları, Tanuhoğulları, Diğeroğulları ile birlikte, Beysekinin bugünkü yerine taşımış , ilk evini bugünkü caminin bahçesine yapmışlardır.
Zarakoloğulları ZARADAN - Dervişoğulları PİLAZ(ABDAL)kazasından – Mıcık – Ceren - Nebiler iç güveysi olarak Köye yerleşmişler. Karababa köyden eski bir yerleşim yeridir.
 
Köyümüzün Eski Adı ve Anlamı
Köyümüzün bugünkü yeri 1300-1700 Yıllarında ormanlık bir alan iken Danişment Beyleri ve Hacı Emir Beylerinin at koşturduğu, at sektirdiği, avlandıkları bir yer iken Beyin at sektirdiği bu yere Beyin Sekisi (Be seküsü)denmiştir. Bu isim köyü kuran Çakırağa döneminde ise Beyseki olmuştur. Osmanlı arşiv kayıtlarında Köyün Kurucusu Çakir ül Ağa (Beseküsü) olarak geçmekte ve Mesudiye gazetesinde bu durum farsca yayınlanmıştır.
 
Köydeki İlkler
Köyümüzde ilk Mesudiye Müftüsü Çakıroğlu Sadullah Efendidir.
Medrese köyümüzde ilk bu dönemde açılmıştır.
İkinci Müftü Çakıroğlu Mustafa Efendi’dir.
Köyümüzden İlk subaylar Çakıroğlu Şamil Efendi ve Şevket Efendi’lerdir.
Köyümüzün ilk muhtarı Molla Musa’dır.
Köyümüzün İlk esnafı ve ilk muhtarı Çakıroğlu Teyfik Özer’dir.
Termeye ilk göç 1920 li yıllarda olmuştur.
Çil Ahmet ilk Yemende 7 yıl askerlik yapmıştır.
Köyümüzden birinci dünya savaşı ve kurtuluş savaşında 93 kişi asker olmuştur.
Köyümüze ilkokul ilk 1955 tarihinde Muhtarımız Asim Hıdırlar zamanında yapılmıştır.
İlk öğretmenimiz Dursun Hıdırlar’dır.
İlk Köy yangını 1935 tarihindedir.
Köyümüzün ilk kasaba yolu, elektriği, köprüsü, Atatürk Heykeli Muhtar Hüseyin Mert zamanında yapılmıştır.
Yeni Camisi Muhtar Celal Özer zamanında yapılmıştır.
Köy konağı ve yayla yolu ve evlere su .. Muhtar Hamit Hıdırlar,
Muzamana yolu , Köyün kadastrosu ilk Kasım yılmaz zamanında yapılmış bu hizmetlere İsmail Karakay başkanlığında Beyseki Köyü Derneği öncülük etmiştir.
 
Osmanlı Döneminde Köyün Durumu
Bu dönemde Osmanlı savaşlarda yenilerek zayıflamış, kendisi sömürgeleşmiş, maliyesi bozuldukça köylünün vergisi arttırılmıştır. Aşar vergisi, köylünün malından ve ürününden alınmıştır. Üç beş ailenin dışında köylümüz fakir ve ırgat durumundadır. Eytim olarak medrese vardır ve o günün mollaları bu okulda okumuşlardır. Köylümüz, mevsimlik işçi olarak Terme Ovalarında fakirlikten ırgatlık yapmıştır. Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşı yıllarında köyün erkeklerinin tamamına yakını askere alınmış, ekonomik ve sosyal yaşamda kadın tek başına mücadele etmiştir. Osmanlı döneminde ekonomi, sanatkarlık ecnebilerin elindedir, müslüman halkın çoğu fakir ve ağaların ırgatı durumundadır. Her köyde üç, beş ailenin durumu iyidir. Fakirlik ancak Atatürk’ün devrimleri sonucu büyük kent ve kasabalarda kurulan fabrikalara gelip çalışan köylülerimizce yenilmiş, köylümüz özgürleşerek kentli olmuş, sosyal güvenceye kavuşmuştur. Bu nedenle köylü milletin efendisidir diyen önderimiz ATATÜRK’E minnet borcumuz vardır.
 
Cumhuriyet Döneminde Köyün Durumu
Osmanlı Devleti batının gelişen bilim ve tekniği karşısında, sömürgeleşerek 1911-12 Balkan harbi-1914-1918 Birinci Dünya Savaşında yenilerek sömürgeci güçlerin işgaline uğramıştır. Türk aydınlanma devriminin öncüleri ''Mustafa Kemal ve Arkadaşları 1919 tarihinde Samsuna çıkarak Türk Ulusal Kurtuluş savaşını başlatırlar. Atatürk’ün üstün stratejisi ile millet ordulaşır, emperyalizm Anadolu’da yenilir, Lozan Anlaşması ile Türkiye bağımsız egemen bir devlet olur, sömürgecilik tasfiye edilir. Peş peşe yapılan çağdaş devrimler, kurulan yeni fabrikalar, demiryolları, kara yolları, limanlar, maden işletmeleri, bankaları ile millet yeniden dirilir, çağdaşlaşır, güçlenir. Beyseki’de köylümüz Osmanlı fakiri, ırgat durumunda iken ATATÜRK döneminde İstanbul’da kurulan Deri Kundura, Cam,Tekel gibi fabrikalarda çalışarak, esnaf ve ticarete girerek geleceğini kurtarrmıştır. Cumhuriyetle birlikte Köylümüz özgürleşerek çağdaş bir toplum oluşturmuştur. Bu nedenle Köylümüz ATATÜRK’ün heykelini Köy meydanına dikmiştir.
 

ÜYELİK AİDATLARI

ÜYELERİMİZ

MALUMUNUZ ŞU GÜNLERDE EVLERİMİZDEN ÇIKMAMIZ BİZİM VE SEVDİKLERİMİZİN SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATMAMIZ DEMEKTİR. MÜMKÜN OLDUKCA EVLERİMİZDE KALALIM DİLERSENİZ ÜYELİK AİDATLARINIZI BANKA ARACILIĞI İLE DE ÖDEYEBİLİRSİNİZ. VERECEĞİMİZ İBAN NUMARASINA AİDAT BORCUNU ÖDEDİKTEN SONRA DEKONTU 532 7462131 GSM NUMARASINA WHATSAPP İLE GÖNDERMENİZİ RİCA EDERİZ.

DuyurularDEĞERLİ ÜYELERİMİZ

)

         


Şiir Köşesi

Şiir Köşesi

Beyseki Köyü Derneği

Beyseki Köyü Derneği

Ziyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
Site Yönetimi
Sitemiz ile ilgili görüşlerinizi ziyaret
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Okuyucu Yorumları

Üye Girişi

Üye Girişi

Anketler

Sitemizde Nelere Ağırlık Vermemizi İstersiniz ?
 

Belirli Günler ve Haftalar


SİTE TASARIM & PROGRAMLAMA - KDS | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi